Formy vzdělávání a rozvoje - individuální

  • individuální trénink
  • koučování
  • mentoring
  • poradenství a konzultace v oblasti rozvoje lidských zdrojů