Významní klienti


Řekli o nás

MAN Truck & Bus Czech Republic, s. r. o.

S Mgr. Pavlem Vyvijalem navázala naše společnost spolupráci v roce 2016 s cílem rozvíjet obchodní dovednosti našich zaměstnanců.

Velice mě těší, když vidím, že naši zaměstnanci používají v praxi vědomosti nabyté při tréninzích obchodních dovedností. Toto vědomí mě ujistilo v tom, že kurzy jsou velice dobře vedeny a naše spolupráce je přínosná,.

Díky vysoké profesionální úrovni orientované na naše potřeby jsme po roce rozšířili oblast naší spolupráce o koučování vedoucích pracovníků.

Pravidelné vzdělávání zaměstnanců je pro nás důležité a budeme v něm pokračovat.

Lukáš Schmidt
Vedoucí servisu
MAN Truck & Bus Czech Republic, s. r. o.


skupina ČEZ

Spolupracoval jsem s magistrem Vyvijalem na dvouletém vzdělávacím programu pro skupinu nových manažerů. Cílem bylo jak rozvinout jejich manažerské schopnosti, aby byli schopni zvládnout úspěšně nové role a také identifikovat oblasti pro další specifický rozvoj pro každého zvlášť.

Související snahou bylo i ztmelení nového týmu a posílení týmové spolupráce, která nebyla na počátku ideální. Odborně kompetentní a profesionální přístup lektora k jednotlivým fázím, jejichž temátická zaměření se mnou byla proaktivně konzultována, posunul skupinu mých manažerů žádoucím směrem.

Magistr Vyvijal přistupoval konstruktivně i ke komentářům účastníků programu a zohlednil mé očekávání a priority, což umožnilo dosáhnout vysoké kvality a efektivity programu. Osobně pro mne byla spolupráce velmi příjemná. Jsem rád, že jsem zvolil právě magistra Vyvijala.

Petr Podlipný
skupina ČEZ


THE VISION CARE INSTITUTE® of Johnson & Johnson, s.r.o.

spolupracuje s magistrem Vyvijalem již od svého založení v roce 2006. Spolupráce probíhá zejména ve smyslu přípravy a realizace komunikačních kurzů pro studenty optometrie a taktéž asistujícího personálu očních optik a kontaktologických center. Kurzy pana magistra Vyvijala patří k jedněm z nejúspěšnějších v našem vzdělávacím středisku. Velmi pozitivně vnímám jeho široké znalosti didaktických metod, strategií a technik používaných při výuce. Dále oceňuji také příjemnou atmosféru školení, pružnost a ochotu kdykoli pomoci.

Miloš Medřický
Manager
Johnson & Johnson, s.r.o.
THE VISION CARE INSTITUTE® of Johnson & Johnson, s.r.o.
www.thevisioncareinstitute.cz


Mobis Automotive Czech s.r.o.

Společnost Profesionální vzdělávání svým působením pro firmu MOBIS Automotive Czech přinesla několik významných užitků:

  • schopnost připravit požadovaná témata pro liniový management přesně na míru, se znalostí prostředí a souvislostí
  • motivace účastníků kurzů k osobnímu rozvoji dovedností
  • flexibilitu při požadavcích, které s ohledem na naše výrobně-provozní podmínky máme

Yvona Luňáčková
Senior Manager
HR Department
Mobis Automotive Czech s.r.o.
www.mobis-auto.cz

Každé školení, které jsem s Pavlem absolvovala, bylo vždy perfektně připraveno, jeho úroveň byla velmi profesionální a zároveň i záživná. Pavel dokáže navodit příjemnou atmosféru, která je důležitá při překonání ostychu účastníků u praktických cvičení. Oceňuji také jeho otevřený přístup a ochotu diskutovat všechny problémy a situace, se kterými se účastníci setkávají v jejich profesním životě.

Určitě jeho školení vřele doporučuji.

Soňa Novotná
Sen. A. Manager
General Affairs Department
Mobis Automotive Czech s.r.o.
www.mobis-auto.cz


Logistická akademie

Společnost Profesionální vzdělávání sehrála a stále sehrává pro Logistickou akademii klíčovou roli.

Naši frekventanti se stávají vyhledávanými profesionály nejen díky odbornosti, kterou u nás získají, ale v nemenší řadě také díky svým manažerským, lektorským (v tom zvláště prezentačním) dovednostem. Bez nadsázky můžeme naše působení rozdělit na dvě etapy - před a po zahájení spolupráce s Pavlem Vyvijalem a jeho Profesionálním vzděláváním.

Vždy když realizujeme společný vzdělávací program u zákazníků, připravený jim na míru a kombinujícím právě logistiku a navazující soft-skills, máme co dělat, aby zážitek z této části programu nepřeválcoval naši milovanou logistiku. Ale „jdeme do toho vždy znovu“, protože k tomu nejlepšímu zase chceme to nejlepší!

Jaroslav Bazala
President Logistické akademie
www.logistickaakademie.cz


I-Tec Czech

Dodavatel komunální techniky pro města a obce

Spolupráce s Mgr. Pavlem Vyvijalem začala v roce 2006, jde tedy o dlouhodobou spolupráci s naší společností – týmem, která nám pomáhá se posouvat , posilovat naši pozici na trhu….

Trvá tak dlouho proto, že jde nejen o velmi profesní přístup k týmu – jednotlivcům , ale za ty roky přerostl ve velmi dobré mezilidské vztahy a my se pak nebojíme na školeních otevírat i velmi citlivé osobní problémy jednotlivců, které ovlivňují souhru – výkonnost celého týmu….

Vzhledem ke specifice našich klientů z řad organizací vlastněných, řízených městy a obcemi, nám velmi pomáhá osobní zkušenost Mgr. Vyvijala s pozicí starosty města, kterou vykonával a následně pak jeho další profesní zkušenost s prodejem nákladních vozidel.

Protože toto jsou klíčové body práce naší společnosti : Umět efektivně komunikovat se samosprávou a státní správou při 100% zvládnutých obchodních dovednostech týmu.

Snoubí se tedy praxe s teorií a ta přináší efektivní výsledky.

Máme obrovskou výhodu v podrobné znalosti problematiky našeho oboru lektorem, kdy pak i za cenu posunutí plánu školení v daném termínu velmi pečlivě probíráme aktuální problémy , které přináší život do naší společnosti ….

Nejsme pak v tlaku probrat připravenou látku za každou cenu a byť společně s Mgr. Vyvijalem připravujeme plán školení na rok dopředu – vážíme si lektora pro jeho schopnost reagovat na stupeň vývoje školeného personálu, jednotlivců a na jejich silné či slabé stránky, které přirozeně během roku podléhají určitému výkyvu.

Máme tedy svého "osobního kouče" kdy se nám potvrdila zkušenost, že nemusí být na škodu vybrat si variantu dlouhodobé spolupráce s jednou lektorskou společností ….

Jiří Vyvial
jednatel společnosti
www.itec-czech.cz


Hopi SK s.r.o.

Poskytování komplexní logistické služby

Školenia s p. Vyvíjalom majú obrovskú pridanú hodnotu najmä, čo sa týka poznatkov a doporučení z praxe. Sú záživné, detailne pripravené a spracované na profesionálnej úrovni.

Účastníci školenia sa možu zapájať a riešiť konkrétne problémové situácie z ich pracovného prostredia.

Témy školení sú rôznorodé a p. Vyvíjal ich pripraví na mieru zákazníkovi.

Každopádne školenia hodnotím kladne a doporučujem vyskúšať.

Miroslava Sokolová
HR manager
www.hopi.sk