Rétorika (hlas - slovo - sdělení)

Cílem kurzu je tréninkovými metodami divadelní práce (hra v roli, modelová situace, analytická práce s dramatickým textem, rozmanité techniky práce s hlasem) seznámit účastníky se základními rétorickými nástroji, reflektovat jejich předpoklady a schopnosti a podněcovat k rozvoji vlastní kultury řeči a vystupování.

Témata kurzu rétoriky:

  • Základy práce s dechem a hlasem
  • Znovuobjevení těla jako účinného prostředku nonverbální komunikace
  • Kreativní práce s textem
  • Aplikace získaných dovedností do praxe

Tereza Strmisková

Divadelní lektorka NDM a vedoucí neziskové organizace Ateliér pro děti a mládež, absolventka oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně. Přednáší na Katedře pedagogiky primární a preprimární pedagogiky PdF Ostravské univerzity (Základy pedagogické komunikace, Školní divadlo), dříve působila jako vedoucí dramatického oboru na ZUŠ v Třinci, je lektorkou seminářů soft-skills (I-TEC Czech, The vision care institute of Johnson & Johnson, IBG Česko).