Inspirací k osobnímu rozvoji

To je základní motiv našeho snažení a působení v oblastech...

 • Navrhování
 • Vytváření
 • Realizace
 • Vyhodnocování
 • Aplikace

... ROZVOJOVÝCH - VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO PRAXI

Společnost Profesionální vzdělávání nabízí své služby v České a Slovenské republice od roku 2006. Bohaté znalosti, které vzdělávací firma při své práci využívá, vychází z bohaté praxe lektorů v nejrůznějších oborech činnosti.

Profesionální vzdělávání malých i velkých firem

Více než 19 let lektorského působení, mnohaleté pedagogické, manažerské a obchodní zkušenosti jsou tak východiskem a zá-roveň spolehlivým zázemím a předpokladem pro navrhování účinného postupu v rozvoji jednotlivce. Vzděláváme klienty z řad velkých, středních i malých firem působících v odlišných oblastech pracovního trhu.
Primárně se při našich vzdělávacích kurzech zaměřujeme na rozvíjení měkkých dovedností účastníků (tzv. soft skills).
Zároveň v průběhu realizace všech tematických programů dbáme na aplikační proces znalostí, dovedností a návyků do praxe.

Podpora absolventů vzdělávacích kurzů

Součástí celého procesu je tak podpora absolventů vzdělávacích kurzů při využívání nabytých zkušeností. Navrhujeme a vy-tváříme rozvojové programy pro týmy i pro jednotlivé osoby. Aplikujeme jak domácí, tak zahraniční přístupy a metodiky.

Při naší práci se řídíme tímto metodickým postupem.

Metodický postup vzdělávání

1. Příprava vzdělávací akce

 • Analýza potřeb (zadavatel, manažer, účastník)
 • Definice potřeb (zadavatel, manažer, účastník)
 • Cíl vzdělávací/rozvojové akce
 • Organizace akce - příprava organizační stránky - neboli 6W: who? what? where? when? why? how?
 • Spolupráce a komunikace o průběhu akce (zadavatel, manažer, účastník)
 • Konečná podoba vzdělávací akce

2. Průběh akce - metody

Inspirace | Interaktivita | Samostatnost


3. Pokurzovní aktivity


4. Hodnocení

celku | skupiny | jednotlivců

pro

zadavatel | manažer | účastník


“Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“”
Artemus Ward