Komplexní metodický postup | Profesionální vzdělávání

1. Příprava akce

 • první analýza stavu a potřeb
 • hledání souvislostí a definováni potřeb
 • stanovování příčin a cílová skupina (jednotlivec)
 • volba metod - požadovaný stupeň osvojení (znalosti, dovednosti, návyky)
 • konzultace se zadavatelem

Konečná podoba vzdělávací akce

 • stanovení obsahu kurzu
 • stanovení úrovně osvojení
 • stanovení metody
 • stanovení modelových situací

2. Průběh akce - metody

 • prezentace
 • individuální a skupinová cvičení
 • případové studie, hraní rolí
 • interaktivní videotrénink
 • jednoduché projekty, testy, analýzy, hry, soutěže
 • diskuse, formulace stanovisek
 • koučování
 • průběžné vyplňování osobních plánů akce

3. Pokurzovní aktivity

 • seminární práce pro účastníky
 • workshopy
 • konzultace, supervize
 • koučování v terénu
 • "Mystery Shopping", "Mystery Calling"
 • dotazníky pro účastníky i pro klienty

4. Hodnocení kurzu

Hodnotící anketa účastníků kurzu - tréninku, přehledně sumarizována a zpracována do grafů.

Ústní a písemná zpětná vazba týkající se:

 • kurzu jako celku
 • školené skupiny
 • jednotlivců

DVD nosiče

 • se záznamem tréninku pro jednotlivé účastníky, diskuse nad novými potřebami