Můj příběh | Pavel Vyvijal

Život, to jsou vztahy a lidé kolem nás. Potkáváme různé osobnosti, zažíváme různé chvíle, na různých místech. Některé momenty, pro nás významné, pak určují náš příběh, tady je ten můj...

1

První formace – dětství

Láskyplná, starostlivá a přísná babička, rozvádějící se rodiče - časté změny bydliště, neustálá změna spolužáků a učitelů, neustále nové prostředí. Znovu a znovu se potřebuji adaptovat. Sbírám zkušenosti, učím se - jak si zvyknout, jak navázat vztahy, jak nezůstat sám, jak se prosadit, jak si získat respekt spolužáků a okolí a zatím nevím, jak se mi získané modely chování budou hodit, jaká to je pro mně "škola".

2

Druhá formace - střední škola

Místecké gymnázium Petra Bezruče, konečně studuji na jedné škole, konečně mám jedno bydliště. Máma cestuje za prací a já se o sebe od 17 let starám sám. Je to zlom, je to něco nového. Sám hledám a objevuji nové hodnoty - volnost i povinnost, svobodu i odpovědnost. Rodiče jsou pryč, cizí lidé se mi stávají mými nejbližšími. Poznávám svou budoucí ženu, její rodinu, další nové hodnoty, které mne osudově ovlivňují v přístupu k lidem, v plnění mých životních rolí. Komunisté se pro mne stávají negací všeho dobrého a své názory neskrývám. A tak i přesto, že mám svou víru, svůj postoj a "svůj názor" na tehdejší společnost, studuji VŠ pedagogickou a komunisti mne za celou tu dobu nevyhmátnou. I to bylo zásadní pro moji dnešní roli.

3

Třetí formace - "sametová revoluce"

Změna režimu, nadechnutí se, svoboda.
Byl jsem jeden z těch, kdo protestuje na náměstí: Nechceme vládu komunistů! - Jsem učitel občanské nauky, co nabourává socialistické zřízení a vedoucí úlohu KSČ - "policajti" ze SNB mě na tom náměstí seberou a tím výrazně ovlivní můj život na dalších devět let. Ještě týž večer mne propustí...
Když se volí se nové vedení města, dostávám se na radnici. Radnice - to je další "škola", škola života.
Na podzim devadesátého roku jsem zvolen starostou, nejmladším, je mi 25. Začíná moje devítiletá práce na radnici, práce s lidmi, což znamená 9 let sbírání zkušeností, což znamená napětí i shodu, komunikaci, vnímání, prosazování, i hledání, zkoumání, ..... kompromisy, řízení, přesvědčování, maximální nasazení ....... škola bez školy a pro školu. K tomu všemu chodím na Ekonomickou fakultu, obor management. Už se to blíží a směruje, přesto stále netuším, kam.

4

Čtvrtá formace - banka

V devadesátém osmém začínám pracovat v bance. Přichází slušná životní "šleha". Banku v devadesátém devátém ruší, jsem bez práce. Těžké časy, chvíle, kdy si nevím rady. Jeden měsíc na Úřadu práce, hledám, co dělat, jak uživit početnou 9-ti člennou rodinu, doba temna...

V roce 2000 končím studium, jsem absolvent - bakalář ekonomie.
Přichází nabídka - "využij svého vzdělání a zkušeností, které máš, můžeš školit, staň se lektorem". Nabídku přijímám a divím se, že jsem na to nepřišel sám.

5

Pátá formace - vzdělávání dospělých

Od roku 2000 jsem lektor, konzultant, kouč, mentor. Nejdelší a nejdobrodružnější formace, vycházím ze všeho toho, co jsem prožil a čím jsem prošel. Stále se učím, jak postupovat vpřed, jak se zlepšovat, rozvíjet, jak inspirovat...

Prošel jsem už několika fázemi přístupu ke vzdělávání dospělých. Pořád hledám odpověď. Odpověď není obsažena v jednoduchých technikách (know-how), odpověď je v pokorném objevování a utvrzování osobních hodnot a postojů.
Teď by mohl být konec příběhu - napsal jsem o všech důležitých lidech, popsal jsem všechna důležitá místa, momenty, které mě formovaly a vedly nakonec k této roli.
Ne, není to konec, nemůže být.
Jsou tu další lidé, místa a momenty, jsou tu další formace.

?

Šestá, sedmá, osmá formace - ............

Snažím se naslouchat, vnímat, reagovat, hledat další souvislosti... A tak půjdu dál, dokud Bůh dá. Ty, kteří chtějí, zvu, aby se mnou částečně sdíleli tuto dobrodružnou cestu.


Spojte se se mnou pomocí profesní sítě LinkedIn.


Literatura

Při své práci vycházím z dlouholeté praxe a z odborné literatury, inspiruji se ale také beletrií.

 • Bible Svatá
 • Heryán, Ladislav: Země bez obzoru
 • Kern, Hans: Přehled psychologie
 • Nezbeda, Ondřej: Průvodce smrtelníka
 • Plamínek, Jiří: Vzdělávání dospělých
 • Ruiz, Miguel: Čtyři dohody
 • Sedláček, Tomáš: Ekonomie dobra a zla
 • Tepperwein, Kurt: Mentální trénink
 • Vácha, Marek: Místo, na němž stojíš, je posvátná země. O kruhu úcty k člověku, živé přírodě a celému vesmíru
 • Vácha, Marek: Nevyžádaná rada
 • Vitz, Paul: Psychologie a kult já